Kiến thức cuộc sống là vô hạn, Kiến thức của cá nhân là hữu hạn,
Sau những gì được nghe, được đọc, được thấy, được tin tưởng… thì ghi chép lại chính là một phần nào đó bắt đầu áp dụng cho chính Bản Thân mình.Hãy đọc nhiều hơn nữa, nghe nhiều hơn nữa, và ghi chép lại nhiều hơn nữa… Chắc chắn nguồn kiến thức hữu hạn nhỏ bé đó sẽ mỗi ngày lớn dần lên trong chuỗi vô thường vô hạn…!

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Search